top of page
Klimarekruttene er et aktivitetsbasert læringsverktøy for lærere og barnehagelærere.

Målet er å støtte opp om barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre med utgangspunkt i de fire temaene energi, energibruk, energikilder og konsekvensene av klimaendringer i norske skoler og barnehager. Ved siden av energisparing i skolenes og barnehagenes bygninger, ønsker man å bidra til at både lærere, barnehagelærere og barn bryr seg om naturen og har kunnskap om at vårt energibruk påvirker klimaet på jorda. Målet er økt kunnskap om hva man kan gjøre for å spare energi og bedre klima hver dag - hjemme, på skolen og i barnehagen. 


De fire temaene og de tilhørende aktivitetene er knyttet kompetansemål for mellomtrinnet i fagfornyelsen i naturfag og samfunnsfag. For barnehager er de knyttet til mål om faglig opplæring i Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehager.

 

Aktivitetene egner seg som en del av opplæringen innfor flere fagområder, men er spesielt tilpasset arbeid med "Natur, miljø og teknologi". Gjennom Klimarekruttene skal vi bidra til at barna «får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.» 

Under finner du veiledning for barnehagelærere. Alle aktiviteter er enkle å tilpasse kompetansemål i fagfornyelsen. Egne lærerveiledninger er under utarbeiding. 

ENERGI

Formålet med aktiviteten er at barna skal få en begynnende forståelse for hva energi er og lære om ulike former for energi ved å gjennomføre enkle og morsomme aktiviteter.


 

ENERGIBRUK

Gjennom samtale og enkle aktiviteter skal barna få et mer bevisst forhold til egen og andres energibruk i hverdagen – både hjemme og i barnehagen. 

ENERGIKILDER

Barna skal få innblikk i at vi har mange ulike energikilder. De skal også få økt forståelse for at de ulike energikildene påvirker naturen på forskjellige måter. 


 

KLIMA

Gjennom samtaler og enkle aktiviteter flyttes fokus fra nære og lokale energiutfordringer til globale sammenhenger. Barna får begynnende kunnskap om klima og klimaforandringer og at det finnes løsninger på disse utfordringene. 

bottom of page